Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2010

2010

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2010
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,61%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2010
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,80
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2010
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,34
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2010
zysk netto/aktywa ogółem 1,20%
czw 29, października 2015 21:48 Opublikował: Szymon Janucik