Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2018 rok

Raport bieżący nr 7 / 2019

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.  Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych realizowany na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki za 2018 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2017).
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
- przychody ze sprzedaży: 239.941 tys. zł (224.273 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 28.147 tys. zł (21.853 tys. zł)
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej : 21.306 tys. zł (13.364 tys. zł)
Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.:
- przychody ze sprzedaży: 175.798 tys. zł (162.454 tys. zł)
- zysk z działalności operacyjnej: 22.649 tys. zł (19.568 tys. zł)
- zysk netto: 17.442 tys. zł (12.319 tys. zł)
Zarząd Spółki wyjaśnia, że znaczny wzrost zysku w roku 2018 wystąpił m.in. dzięki zwiększonej sprzedaży oraz wyższej rentowności produktów.
Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 29 marca 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja    
  2019-03-15   Wojciech Faszczewski  Prezes Zarządu    
  2019-03-15   Tomasz Rogala  Członek Zarządu
pią 15, marca 2019 08:55 Opublikował: Przemysław Modzelewski