Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 20/2005

Nabycie znacznego pakietu akcji. (raport nr 20/2005)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. przekazuje, iż w dniu 25 maja 2005r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Krzysztofa Borkowskiego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, iż w wyniku zakupu w dniu 25.05.2005r. przez Advertising Business Consulting Sp. z o.o. 28.500 sztuk akcji Emitenta, pakiet kontrolowanych przez Pana Borkowskiego akcji Emitenta poprzez Spółki, w których ma on pozycję dominującą oraz osoby powiązane wynosi:
Advertising Business Consulting Sp. z o.o. - 78.550 sztuk akcji Emitenta,
Łukbut Sp. z o.o. - 33.094 sztuk akcji Emitenta,
Syn Pana Borkowskiego - 3.669 sztuk akcji Emitenta.
Ogółem Pan Krzysztof Borkowski pośrednio kontroluje 115.313 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 9,86 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "PEPEES" S.A.

Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
nie 29, maja 2005 18:57 Opublikował: Szymon Janucik