Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Uzupełnienie informacji nt. osób nadzorujących

Raport bieżący nr 22/2018
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 20/2018, w którym poinformowano m.in. o odnowieniu kadencji osób nadzorujących na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. _Emitent, Spółka_ z dnia 11 maja 2018 roku, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej osób nadzorujących powołanych w dotychczasowym składzie na kolejną kadencję do pełnienia funkcji w ramach Rady Nadzorczej Emitenta.
Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami powołane osoby nadzorujące oświadczyły, że nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Powołane osoby nie widnieją także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-05-15 Tomasz Rogala Członek Zarząu

wto 15, maja 2018 12:54 Opublikował: Szymon Janucik