Strona główna » Relacje inwestorskie » Informacje Finansowe » Podstawowe wskaźniki finansowe skonsolidowane » 2017

2017

Rentowność sprzedaży  
Wskaźnik 2017
zysk netto/przychody ze sprzedaży 5,96%
   
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)  
Wskaźnik 2017
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,35
   
Wskaźnik ogólnego zadłużenia  
Wskaźnik 2017
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 0,52
   
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)  
Wskaźnik 2017
zysk netto/aktywa ogółem 4,40%
śro 11, lipca 2018 11:56 Opublikował: Szymon Janucik