Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ

Raport bieżący nr 36/2018
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. („Spółka”) przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 stycznia 2019 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-19 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2018-12-19 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 19, grudnia 2018 20:55 Opublikował: Szymon Janucik