Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Powództwo o ustalenie, że akcjonariusz utracił i nie może wykonywać prawa głosu

Raport bieżący nr 13/2019
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym wniósł do sądu pozew o ustalenie, że akcjonariusz Spółki EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie posiadający, zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Spółki, 27.714. 832 akcje, z uwagi na naruszenie obowiązku notyfikacji o nabyciu znacznych pakietów akcji stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, utracił i nie może wykonywać prawa głosu z 21.402.233 akcji. 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-25 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-06-25 Tomasz Rogala Członek Zarządu<

wto 25, czerwca 2019 16:41 Opublikował: Szymon Janucik