Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku

Raport bieżący nr 4/2020
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. _"Spółka"_ informuje, że podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2019 w kwocie 19.181.930,51 zł na:
1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,06 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 5.700.000 zł;
2. kapitał zapasowy Spółki pozostałą kwotę w wysokości 13.481.930,51 zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że niniejsza rekomendacja została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2020-03-23 Wojciech Faszczewski Prezes Spółki    
  2020-03-23 Tomasz Rogala Członek Zarządu
pon 23, marca 2020 14:44 Opublikował: Szymon Janucik