Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

ZWZ - TRANSMISJA OBRAD

Raport bieżący nr 6 /2020
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A." _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 23 marca 2020 r. informuje, że transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym stosownie do art. 406.5 § 4 ksh będzie dostępna pod adresem:  http://www.pepees.pl/WZ/WalneZgromadzenie2020/.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2020-04-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pon 20, kwietnia 2020 12:48 Opublikował: Szymon Janucik