Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2021 roku

Raport bieżący nr 13/2021
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2020 roku):
- przychody ze sprzedaży: 102 503 tys. zł (114 465 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata (4 585) tys. zł, (zysk 7 275 tys. zł)
- zysk (strata) netto: strata (1 378) tys. zł, (zysk 3 985 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I półrocze 2021 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I półrocze 2020 roku):
- przychody ze sprzedaży: 74 026 tys. zł (81 868 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: strata (3 036) tys. zł, (zysk 4 955 tys. zł)
- zysk (strata) netto: strata (3 875) tys. zł (zysk 3 218 tys. zł)

Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów i wyników finansowych w związku ze spadkiem cen skrobi ziemniaczanej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 21 września 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-10 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2021-09-10 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 10, września 2021 07:24 Opublikował: Szymon Janucik