Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

DOŁĄCZENIE POPRAWNEGO ZAŁĄCZNIKA DO RAPORTU BIEŻĄCEGO OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.

Raport bieżący nr 8/2022
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że z uwagi na uszkodzenie pliku zatytułowanego Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącego załącznik do raportu bieżącego numer 7/2022 z dnia 18 marca 2022, Spółka załącza poprawny plik Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W pozostałym zakresie treść korygowanego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-18 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2022-03-18 Tomasz Rogala Członek Zarządu

pią 18, marca 2022 18:55 Opublikował: Szymon Janucik