Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr 13/2022
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.

Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2021 roku):
- przychody ze sprzedaży: 64 315 tys. zł (46 369 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 6 292 tys. zł, (strata 2 937 tys. zł)
- zysk (strata) netto: zysk 4 029 tys. zł, (zysk 1 810 tys. zł)

Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. za I kwartał 2022 roku (w nawiasie przedstawiono dane za I kwartał 2021 roku):
- przychody ze sprzedaży: 43 135 tys. zł (33 019 tys. zł)
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: zysk 4 812 tys. zł, (strata 2 160 tys. zł)
- zysk (strata) netto: zysk 3 084 tys. zł (strata 2 201 tys. zł)

Podane wyniki spółki zostały osiągnięte w skutek wzrostu wartości sprzedaży produktów spółki w I kwartale 2022 roku.

Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za I kwartał 2022 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 26 maja 2022r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-11 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2022-05-11 Tomasz Rogala Członek Zarządu

śro 11, maja 2022 06:59 Opublikował: Szymon Janucik