Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji własnych

Raport bieżący nr 23/2022
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał dziś od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie informację o dokonanych w okresie od 01 sierpnia do 05 sierpnia 2022 r. transakcjach nabycia akcji własnych w ramach programu odkupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (por. raport nr 15/2022). Łącznie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w w/w okresie nabyto 33 926 akcje. Średnia cena wyniosła 1,565 złotych, a łączna wartość transakcji wyniosła 53.086,78 zł.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych we wskazanym wyżej okresie Spółka przekazuje w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna
art. 5 ust. 3 Rozporządzenia nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego nr 2016/1052 z dnia 8 marca 2016r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2022-08-08 Tomasz Rogala Członek Zarządu

Załączniki

  1. Zestawienie transakcji
pon 08, sierpnia 2022 11:00 Opublikował: Szymon Janucik