Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 24/2005

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta (raport nr 24/2005)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. podaje informacje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta :
W dniu 24.06.2004r. Pan Grzegorz Alikowski złożył rezygnację z pełnienia Funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w dniu 24.06.2005r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego,
2. Pana Andrzeja Kiełczewskiego,
3. Pana Tadeusza Tomaszewskiego,
4. Pana Wojciecha Faszczewskiego,
5. Pana Scotta Knutsona.
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą Emitenta w następującym składzie:
1. Pan Krzysztof Jerzy Borkowski,
2. Pan Zygmunt Karczewski,
3. Pani Dorota Sylwia Kopczyńska,
4. Pan Andrzej Kiełczewski,
5. Pan Wojciech Faszczewski,
6. Pan Jacek Dowgiałło,
7. Pan Krzysztof Stankowski.
Pan Krzysztof Jerzy Borkowski:
Wykształcenie: SGPiS (SGH) - Magister Ekonomi
Szkolenia w zakresie finansów IMADE i IMD Lozanna Financeand Control
Doświadczenie zawodowe:
ANIMEX - Kierownik Działu Informatyki
ANIMPOL S.A -Dyrektor, następnie Prezes Zarządu
Advertising Business Consulting Sp. z o.o. - obecnie Prezes Zarządu
Praca w Radach Nadzorczych:
ANIMEX S.A. - W-ce Przewodniczący w latach 1998-1999r.
"PEPEES" S.A.- Członek Rady Nadzorczej luty 2002 -listopad 2002, lipiec 2003 - czerwiec 2004
"PEPEES" S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej czerwiec 2004-czerwiec 2005-06-24"Browar Łomża" Sp.z o.o.- Członek Rady Nadzorczej listopad 2002 -marzec 2003
PERŁA Browary Łomża S.A. - Członek Rady Nadzorczej maj 2002 - dotychczas
Pan Krzysztof Jerzy Borkowski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Zygmunt Karczewski:
Wykształcenie: wyższe techniczne
Doświadczenie zawodowe: przedsiębiorca, inwestor
Pan Zygmunt Karczewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pani Dorota Sylwia Kopczyńska:
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe:
ANIMPOL S.A. - Asystent Prezesa Zarządu
ANIMPOL S.A. - Handlowiec
ANIMPOL S.A. - Członek Zarządu
"ŁUKBUT" Sp. z o.o. w Warszawie - obecnie Prezes Zarządu
PERŁA Browary Lubelskie S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
Pani Dorota Sylwia Kopczyńska oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Andrzej Kiełczewski:
Wykształcenie: wyższe , magister zarządzania organizacjami
Podyplomowe Studia Menadżerskie Master of Business Administration
Doświadczenie zawodowe:
"PEPEES" S.A. - od 1985r. praca na stanowiskach kierowniczych (mistrz, starszy mistrz, kierownik zmiany, z-ca kierownika produkcji, główny technolog), aktualnie Z-ca Dyrektora Produkcji
Kwalifikacje do pracy w Radach Nadzorczych:
Zdany egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Odbyte szkolenia z zakresu organizacyjnego, prawno-ekonamicznego funkcjonowania Rad Nadzorczych
Doświadczenie w pracach Rad Nadzorczych:
"PEPEES" S.A. - Członek , Sekretarz, Z-ca Przewodniczącego
"Browar Łomża" Sp. z o.o. -Sekretarz RN
ZPZ Lublin Sp. z o.o. - Sekretarz RN
Przedstawiciel Skarbu Państwa w Radzie Giełdy Towarowo-Rolnej S.A. w Białymstoku
ZUS - Członek Rady
Odznaczony: " Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego"
Pan Andrzej Kiełczewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Wojciech Faszczewski:
Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna w Białymstoku
Zatrudniony w Białostockim Ośrodku Onkologicznym - Oddział Chemioterapi i Nowotworów
Członek Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych -Region Białystok
Pan Wojciech Faszczewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Jacek Dowgiałło:
Wykształcenie: wyższe,
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie strategii finansowych
Doświadczenie zawodowe:
1987 - TELEKOM-ZWUT - Dział Organizacji i Zarządzania - organizator zarządzania, specjalista
1991 - KREDYT Bank S.A. - Departament Badań i Rozwoju - inspektor, specjalista,
1993 - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Naczelnik Wydziału Planowania i Analiz, Zastępca Dyrektora Departamentu Badań i Rozwoju, Dyrektor Departamentu Kredytów, Dyrektor Departamentu Dużych i Średnich Przedsiębiorstw
2002 - Bank Gospodarstwa Krajowego - Dyrektor Departamentu Depozytowo-Kredytowego,
aktualnie Dyrektor Departamentu Ryzyka Kredytowego
Doświadczenie w Radach Nadzorczych:
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polsko Amerykańskiej Korporacji Technologii Ochrony Środowiska PAKTO
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjo-Leasingowego EKOLEASING S.A.
Aktualnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Bud Bank Leasing Sp. z o.o.
Pan Jacek Dowgiałło oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Pan Krzysztof Stankowski:
Wykształcenie: wyższe niepełne techniczne
Doświadczenie zawodowe:
Koncern Energetyczny Gdańsk "Energa"
Pan Krzysztof Stankowski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Data autoryzacji: 24.06.05
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 24, czerwca 2005 23:16 Opublikował: Szymon Janucik