Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 30/2005

Transackcja podmiotów powiązanych (raport nr 30/2005)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży przekazuje, iż w dniu 02 września 2005r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Wojciecha Faszczewskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zawarciu transakcji kupna i sprzedaży na sesjach zwykłych GPW - akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
W okresie od 08.07.2005r. do 31.08.2005r. na łączną kwotę powyżej 5.000 EUR. Wyżej wymieniona informacja została sporządzona przez Pana Faszczewskiego w Białymstoku w dniu 01.09.2005r. Pan Wojciech Faszczewski kupił 83 sztuki akcji Emitenta po średniej cenie 34,40 PLN i sprzedał 2201 sztuk akcji po średniej cenie 44,20 zł. W wyniku transakcji stan posiadania Pana Wojciecha Faszczewskiego wynosi 65.324 sztuk akcji co stanowi 5,58 % akcji Emitenta w kapitale zakładowym Spółki i taki sam procent głosów na WZA .

Data autoryzacji: 02.08.2005 17:15
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 02, września 2005 17:15 Opublikował: Szymon Janucik