Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 43/2005

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. (raport 43/2005)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o następujących zmianach w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta:
W dniu 09 grudnia 2005r. Rada Nadzorcza "PEPEES" S.A. powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Pana Andrzeja Kiełczewskiego.
Pan Andrzej Kiełczewski, 44 lata:
Wykształcenie: Wyższe - magister zarządzania organizacjami, zarządzanie marketingowe
Podyplomowe Studia Menadżerskie Master Of Business Administration

Doświadczenie Zawodowe:
"PEPEES" S.A. - Od 1985r. praca na stanowiskach kierowniczych (mistrz, starszy mistrz, kierownik zmiany, z-ca kierownika produkcji, główny technolog, z-ca Dyrektora Produkcji) aktualnie Dyrektor Handlowy.
Udział w Radach Nadzorczych:
"PEPEES" S.A. - Z-Ca Przewodniczącego, Sekretarz, Członek
"Browar Łomża" Sp. z.o.o. -Sekretarz RN
ZPZ Lublin Sp. z o.o. - Sekretarz RN
Przedstawiciel Skarbu Państwa W Radzie Giełdy Towarowo-Rolnej S.A. w Białymstoku
ZUS - Członek Rady
Kursy zawodowe i szkolenia:
Ukończony kurs i zdany egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa;
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla Nauczycieli;
Prawo-ekonomiczne zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych;
Udział w Kongresie "Wojna Cen";
Techniki Sprzedaży i Negocjacje Cen;
Rola zarządzania jakością w dostosowaniu przedsiębiorstwa do wymogów rynku wewnętrznego UE;
Skuteczne Zarządzanie Projektem;
Odznaczony: " Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego".

Pan Andrzej Kiełczewski Oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

W związku z powołaniem na funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Pan Andrzej Kiełczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Raport sporządzono na podstawie §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 09.12.2005
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
pią 09, grudnia 2005 19:11 Opublikował: Szymon Janucik