Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport Bieżący nr 7/2006

Treść Uchwał powziętych przez NWZA w dniu 16.02.2006r. (raport nr. 7/2006)

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informacje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. w dniu 16 lutego 2006r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
1. Pana Dawida Sukacza
2. Pana Zygmunta Barańskiego

Pan Dawid Sukacz, 34 lata:

Wykształcenie:
- absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Specjalizacja:
- rachunkowość zarządcza i finansowa
- w 2003r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych
- legitymuje się licencjami: maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego,
- posiada międzynarodowe certyfikaty - CFA oraz CIIA.
Doświadczenie zawodowe:
- związany z rynkiem kapitałowym od 1994r, początkowo w Biurze Maklerskim "Certus",
- następnie pracował w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo- Handlowego w Krakowie,
- od 1998 do 2003r. związany był z grupą Commercial Union, gdzie jako Członek Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określanie i realizację polityki inwestycyjnej.
- od 2004 roku do chwili obecnej Członek Zarządu prywatnego funduszu inwestycyjnego BBI Capital, Prezes Zarządu NFI Piast, Członek Rad Nadzorczych - TelecomMedia Sp.z o.o., CC Group Sp.z o.o., Fumarol S.A. oraz Farmtech Sp.zo.o.

Pan Dawid Sukacz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Zygmunt Barański, 51 lat,

Wykształcenie:
- wyższe prawnicze,
Doświadczenie zawodowe:
- 27 lat pracy w zawodzie prawniczym,
- przez 5 lat był Sedzią Sądu Powszechnego,
- prowadził Kancelarię Adwokacką,
- obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego,
- Członek Rady Nadzorczej Centrum Medycznego Damiana Sp.zo.o.

Pan Zygmunt Barański oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Raport niniejszy sporządzono na podstawie § 5 ust.1. pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Data autoryzacji: 17.01.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
pią 17, lutego 2006 08:59 Opublikował: Szymon Janucik