Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport Bieżący nr. 13/2006

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 23.06.2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje, iż na podstawie art.400 § 1 ksh, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 23 czerwca 2006r. (przekazany do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym nr 12/2006 oraz opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 z dnia 24 maja 2006r. str.33 poz. 6171), zostaje uzupełniony o poniższy punkt o następującej treści: "Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zezwolenia członkom władz Spółki i spółek zależnych Spółki na świadczenie pracy i usług oraz sprawowanie funkcji członków organów spółki Perła- Browary Lubelskie S.A. z siedzibą w Lublinie." Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.
Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Data autoryzacji: 24.05.2006
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Andrzej Kiełczewski - Członek Zarządu Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 24, maja 2006 17:15 Opublikował: Szymon Janucik