Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 18/2006

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. (raport nr 18/2006)

Raport bieżący nr 18/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zmianach w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta
1) Zmiany w składzie Zarządu:

W dniu 23 czerwca 2006r. Rada Nadzorcza "PEPEES" S.A. odwołała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Franciszka Teodora Droździela i powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu "PEPEES" S.A. Pana Andrzeja Kiełczewskiego.

Pan Andrzej Kiełczewski, 45 lat:
Wykształcenie:
Wyższe - magister zarządzania organizacjami, zarządzanie marketingowe
Podyplomowe Studia Menadżerskie Master Of Business Administration wspólnie z partnerską uczelnią w Niemczech.

Doświadczenie Zawodowe:
"PEPEES" S.A. - Od 1985r. praca na stanowiskach kierowniczych: z-ca kierownika produkcji, główny technolog, z-ca Dyrektora Produkcji, Dyrektor Handlowy, ostatnio na stanowisku Członka Zarządu – Dyrektora Marketingu i Sprzedaży.
Udział w Radach Nadzorczych:
"PEPEES" S.A. - Z-Ca Przewodniczącego, Sekretarz, Członek RN
"Browar Łomża" Sp. z.o.o. -Sekretarz RN, Członek RN
ZPZ Lublin Sp. z o.o. - Sekretarz RN
Przedstawiciel Skarbu Państwa w Radzie Giełdy Towarowo-Rolnej S.A. w Białymstoku
ZUS - Członek Rady

Kursy zawodowe i szkolenia:
Ukończony kurs i zdany egzamin dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Pedagogiczny Kurs Kwalifikacyjny dla nauczycieli.
Prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania Rad Nadzorczych.
Udział w kongresie "Wojna Cen".
Techniki Sprzedaży i negocjacje cen, Rola zarządzania jakością w dostosowaniu przedsiębiorstwa do wymogów rynku wewnętrznego UE, Skuteczne zarządzanie projektem.

Odznaczony " Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego", odznaczony medalem z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze w Warszawie

Pan Andrzej Kiełczewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 23 czerwca 2006r. Pan Zygmunt Karczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2006r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. Pana Zygmunta Barańskiego i powołało do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Łuczyńskiego.

Pan Tomasz Łuczyński, 33 lata

Wykształcenie:
2005 – Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa, egzamin państwowy z języka francuskiego, dyplom języka francuskiego prawniczego.
1999-2003 aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zakończona wpisem na listę radców prawnych i ślubowaniem złożonym w dniu 17 września 2003 r.
1994-99 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Eugeniusza Piontka (Instytut Prawa Międzynarodowego, Katedra Prawa Europejskiego) pt. "Postępowanie o charakterze kontradyktoryjnym przed Sądem Europejskim", dyplom ukończenia studiów z wynikiem ogólnym bardzo dobry (z wyróżnieniem).
1993-98 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, magister języka niemieckiego i języka angielskiego o specjalizacji tłumaczeniowej i nauczycielskiej, praca magisterska napisana w języku niemieckim pod kierunkiem dra hab. Jana Koźbiała (Instytut Lingwistyki Stosowanej, Zakład Terminologii) pt. "Konfrontative Analyse des deutsch-polnischen Fachwortschatzes aus dem Bereich des Zivilrechts am Beispiel des Sachenrechts" , dyplom ukończenia studiów z wynikiem ogólnym bardzo dobry
kwiecień-październik 1998, pobyt na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
1997-1998 Centrum Prawa Francuskiego i Prawa Europejskiego, powstałe dzięki współpracy Uniwersytetu w Poitiers i Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom ukończenia kursu prawa francuskiego i europejskiego, kurs prowadzony był w języku francuskim.
1996-1997 Centrum Prawa Niemieckiego i Prawa Europejskiego, powstałe dzięki współpracy Uniwersytetu w Bonn i Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom ukończenia kursu prawa niemieckiego i europejskiego, kurs prowadzony był w języku niemieckim.
1996-1997 Centrum Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego, powstałe dzięki współpracy Uniwersytetu w Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom ukończenia kursu prawa angielskiego i europejskiego (z wyróżnieniem), kurs prowadzony był w języku angielskim.
wrzesień 1997, pobyt w Die (Francja) w ramach stypendium Fundacji im. Stefana Batorego.
znajomość języków obcych:język angielski: biegły (poziom tłumacza), język niemiecki: biegły (poziom tłumacza), język francuski: bardzo dobry, język rosyjski: bardzo dobry

Doświadczenie Zawodowe:
od czerwca 2005 członek Rady Nadzorczej PKM DUDA S.A. (Spółka Giełdowa)
od stycznia 2004 kancelaria radcy prawnego Tomasz Łuczyński
maj 2002 – kwiecień 2005 członek Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A. (Spółka Giełdowa)
listopad 2000 – sierpień 2004 – BRE Bank SA (Spółka Giełdowa), od listopada 2000 do września 2003 prawnik w Departamencie Inwestycji Finansowych, od października 2003 do sierpnia 2004 radca prawny w Departamencie Prawnym
czerwiec 2003 – kwiecień 2004 członek Rady Nadzorczej VISTULA S.A. (Spółka Giełdowa)
styczeń 2003 – wrzesień 2004 prokurent w AMBRESA Sp. z o.o.
wrzesień 2001 - grudzień 2002 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WONLOK S.A.
lipiec 2000 – październik 2000 - prawnik w kancelarii prawniczej Paweł Rymarz - Kancelaria Weil, Gotshal & Manges LLP Sp.k.
kwiecień 1999 – lipiec 2000 - prawnik w PAŻUR S.A. (Spółka Giełdowa)
1998 lektor języka angielskiego w Worldwide School Sp. z o.o. (Business English)
1997 praktyka studencka w kancelarii prawniczej Pünder Group Sp. z o.o.

Pan Tomasz Łuczyński oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Data autoryzacji: 23.06.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pią 23, czerwca 2006 17:20 Opublikował: Szymon Janucik