Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 23/2006

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki zależnej Emitenta - "BROWAR ŁOMŻA" Sp.z o.o.

Raport bieżący nr 23/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje, iż w dniu 18 lipca 2006r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Browar Łomża" Sp. z o.o. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej "Browar Łomża" Sp. z o.o.
Zgromadzenie Wspólników odwołało Pana Dariusza Kaczora ze składu Rady Nadzorczej. Obecnym Przewodniczącym Rady Nadzorczej "Browar Łomża" został Pan Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. Ponadto Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Panią Danutę Zysk na Członków Rady Nadzorczej "Browar Łomża" Sp.z o.o.

Emitent jest jedynym udziałowcem i posiada 100 % udziałów Spółki zależnej "Browar Łomża" Sp.z o.o.

Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 19.07.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
śro 19, lipca 2006 17:19 Opublikował: Szymon Janucik