Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 27/2006

Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta (raport nr 27/2006)

Raport bieżący nr 27/2006

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje, iż w dniu 23 sierpnia 2006r. wpłynęła do Spółki informacja, że Spółka FORMAT INVESTMENT S.A. w wyniku zakupu 77.819 sztuk akcji "PEPEES" S.A. w dniu 22 sierpnia 2006r. - posiada obecnie 6,65 % udziałów w kapitale zakładowym Emitenta oraz 77.819 głosów na WZA "PEPEES" S.A.
Do dnia 22 sierpnia 2006 w/w Spólka nie posiadała akcji Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie art. 69 ust.1. oraz art. 70 pkt. 1) Ustawy z dnia 15 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 24.08.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
czw 24, sierpnia 2006 17:25 Opublikował: Szymon Janucik