Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 34/2006

Lista akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5 % w liczbie głosów na NWZA w dniu 17.10.2006r.

Raport bieżący nr 34/2006

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego ‘PEPEES" S.A. z siedziba w Łomży przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 października 2006r. Liczba głosów na przedmiotowym NWZA wynosiła: 496.642.
1. Advertising Business Consulting Sp. z o.o.

- liczba głosów: 78.550

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 15,81 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,71 %

2. Format Investment S.A.

- liczba głosów: 78.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 15,70 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 6,66 %

3. Anna i Wojciech Faszczewscy

- liczba głosów: 62.747

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 12,63 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 5,36 %

4. Dorota Kopczyska

- liczba głosów: 58.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 11,67 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,95 %

5. Yada Mariola

- liczba głosów: 58.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 11,67 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,95 %

6. PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny

- liczba głosów: 50.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 10,06 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 4,27 %

7. Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST

- liczba głosów: 40.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 8,05 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 3,41 %

8. Łukbut Sp.z o.o.

- liczba głosów: 33.094

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 6,66 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 2,83 %

9. Grabski Inwestycje Finansowe Sp.z.o.o.

- liczba głosów: 33.000

- udział procentowy w liczbie głosów na NWZA: 6,64 %

- udział procentowy w ogólnej liczbie głosów: 2,82 %

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt.3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 23.10.2006
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
pon 23, października 2006 16:51 Opublikował: Szymon Janucik