Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport nr 38/2006

Zmiana znaczącej umowy

Raport bieżący nr 38/2006

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, iż w związku z niepełnym wykorzystaniem środków - Emitent w dniu 20.12.2006r. podpisał aneks do umowy kredytu o kredyt obrotowy nieodnawialny zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem BPH S.A. w dniu 04.09.2006r. (Raport Bieżący Nr 28/2006 z dnia 05.09.2006r.), na mocy którego zmniejszono kwotę kredytu z 16.500.000,00 zł do 8.560.000,00 zł.

Adekwatnie do zmniejszonej kwoty zmniejszono również prawne zabezpieczenia spłaty kredytu do kwoty 8.560.000,00 zł. Całkowitą spłatę powyższego kredytu wyznaczono do dnia 30 kwietnia 2007r.

Raport sporządzono na podstawie § 5.1. pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 21.12.2006

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

czw 21, grudnia 2006 17:59 Opublikował: Szymon Janucik