Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja dot. planowanego podziału akcji Spółki "PEPEES" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 7/2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "PEPEES" S.A. zostanie umieszczony punkt dotyczący podziału akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki w stosunku 1:100 (tzw. split akcji). Propozycja podziału akcji 1:100 została przedstawiona przez Zarząd i zaaprobowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu dzisiejszym. Szczegółowy porządek obrad oraz termin Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostanie podany do publicznej wiadomości w ciągu najbliższego tygodnia. Raport sporządzono na podstawie art.56 ust.1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data                 Imię i Nazwisko                 Stanowisko/Funkcja                                 Podpis

2007-05-14       Andrzej Kiełczewski            Prezes Zarządu                                       Andrzej Kiełczewski

2007-05-14       Adam Karaś                      Członek Zarządu Dyrektor Finansowy         Adam Karaś

wto 15, maja 2007 18:56 Opublikował: Szymon Janucik