Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oświadczenie lustracyjne Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 9/2007

Zarząd Spółki PEPEES S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż zgodnie z treścią oświadczeń lustracyjnych przesłanych wcześniej do Komisji Nadzoru Finansowego żaden z członków obecnego zarządu w składzie Andrzej Kiełczewski – Prezes Zarządu i Adam Karaś – Członek Zarządu, nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
Mając świadomość, iż przepisy w/w ustawy dotyczące oświadczeń lustracyjnych członków organu zarządzającego spółek publicznych utraciły moc prawną i oświadczenia nasze nie będą ujawnione – Zarząd "PEPEES" S.A. dobrowolnie podaje do publicznej wiadomości powyższą informację. Oświadczenie to ma charakter informacyjny dla wszystkich obecnych jak i przyszłych akcjonariuszy PEPEES S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data                     Imię i Nazwisko             Stanowisko/Funkcja                                     Podpis

2007-05-16           Andrzej Kiełczewski        Prezes Zarządu                                           Andrzej Kiełczewski

2007-05-16           Adam Karaś                  Członek Zarządu Dyrektor Finansowy             Adam Karaś

czw 17, maja 2007 07:39 Opublikował: Szymon Janucik