Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący nr 14/2007

Uzupełnienie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 28 czerwca 2007r.

Raport bieżący nr 14/2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A.
z siedzibą w Łomży informuje, iż na podstawie art. 400 § 1 ksh na wniosek akcjonariusza posiadającego ponad 20 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki – porządek obrad zwołanego na dzień 28 czerwca 2007r. ZWZA (przekazany do publicznej wiadomości w Raporcie Bieżącym Nr 13/2007) zostaje uzupełniony o następujące punkty:

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

12. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Dotychczasowy punkt 11. porządku obrad otrzyma nr 13.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data autoryzacji: 18.05.2007

Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
wto 29, maja 2007 09:08 Opublikował: Szymon Janucik