Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiana nazwy akcjonariusza posiadającego ponad 5% akcji Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport Bieżący Nr 15/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego przekazuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja, iż firma ADVERTISING BUSINESS CONSULTING Sp.z o.o. posiadająca 78.550 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 6,71 % akcji PEPEES S.A. - zmieniła nazwę na MAZOWIECKA KORPORACJA FINANSOWA Sp. z o.o. Ilość posiadanych przez podmiot akcji PEPEES S.A. nie zmieniła się i nadal stanowi 6,71 % w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PEPEES S.A.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data              Imię i Nazwisko         Stanowisko/Funkcja                                 Podpis

2007-06-04    Andrzej Kiełczewski    Prezes Zarządu                                       Andrzej Kiełczewski

2007-06-04    Adam Karaś              Członek Zarządu Dyrektor Finansowy        Adam Karaś

wto 05, czerwca 2007 14:11 Opublikował: Szymon Janucik