Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Informacja dot. zbycia akcji PEPEES S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 32/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż w dniu 12 listopada wpłynęła do Spółki informacja od Pełnomocnika firmy CENTRAL CAPITAL LLC, iż Spółka dokonała zbycia akcji "PEPEES" S.A. w rezultacie transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie w dniu 6 listopada 2007r., rozliczonej w depozycie papierów wartościowych w dniu 7 listopada 2007r.

Obecnie Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiada 23.000.810 akcji "PEPEES" S.A. co stanowi 19,66 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiadała 25.708.200 akcji "PEPEES" S.A., co stanowiło 21,97% w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Raport sporządzono na podstawie art. 69 pkt.1 ust 2) w zw. z art. 70 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-11-12   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-11-12   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  
pon 12, listopada 2007 17:00 Opublikował: Szymon Janucik