Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie znacznego pakietu akcji

Emitent - PAP - czwartek, 15 listopada 09:10)

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 37/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje, iż w dniu 14 listopada wpłynęły do Spółki dwie informacje od pełnomocnika firmy CENTRAL CAPITAL LLC z siedzibą w Wilmington, przy 1308 Delaware Avenue De 19806, County of New Castle, USA o transakcjach zbycia akcji PEPEES.

Spółka CENTRAL CAPITAL LLC zbyła akcje w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW w Warszawie w dniu 9 listopada 2007r., rozliczonej w depozycie papierów wartościowych w dniu 12 listopada 2007r.

Po powyższej transakcji Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiadała 10.017.396 akcji "PEPEES" S.A. co stanowiło 8,56 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Przed dokonaniem transakcji Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiadała 14.720.491 akcji "PEPEES" S.A., co stanowiło 12,58 % w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

W dniu 12 listopada 2007 r. CENTRAL CAPITAL LLC dokonała kolejnego zbycia akcji PEPEES również w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na GPW, rozliczonej w depozycie papierów wartosciowych w dniu 13 listopada 2007 r.

Po powyższej transakcji Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiada 5.328.389 akcji "PEPEES" S.A. co stanowi 4,55 % kapitału zakładowego Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Przed dokonaniem transakcji Spółka CENTRAL CAPITAL LLC posiadała 10.017.396 akcji "PEPEES" S.A., co stanowiło 8,56 % w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Raport sporządzono na podstawie art. 69 pkt.1 ust 2) w zw. z art. 70 - Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-11-15   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-11-15   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

 

czw 15, listopada 2007 09:10 Opublikował: Szymon Janucik