Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr 50/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 6 grudnia 2007r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Wojciecha Faszczewskiego Członka Rady Nadzorczej Spółki, że dokonał transakcji sprzedaży akcji PEPEES S.A. na sesjach zwykłych GPW w dniach 29.11.2007, 30.11.2007, 03.12.2007r.

Pan Wojciech Fszczewski sprzedał łącznie 1.285.566 sztuk akcji PEPEES S.A. po średniej cenie 1,22 zł za sztukę. Po rozliczeniu dokonanej transakcji Pan Wojciech Faszczewski jest w posiadaniu 2.721.970 sztuk akcji PEPEES S.A. co stanowi 2,33 % kapitału zakładowego emitenta i tyle samo głosów na WZA.

Raport sporządzono na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-12-07   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-12-07   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  
pią 07, grudnia 2007 09:18 Opublikował: Szymon Janucik