Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Przekazanie informacji opóznionej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Raport bieżący nr 56/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży działając na podstawie art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 154 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi – wniósł o opóźnienie do dnia 31 grudnia 2007r. wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego faktu podpisania w dniu

18 lipca 2007r. umowy o zachowaniu poufności pomiędzy Emitentem a VCP Polska Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie - w przedmiocie przeprowadzenia badania due diligence w związku z rozważaną transakcją pomiędzy Emitentem a firmą Spearhead International Ltd z siedzibą w Anglii.

Powyższy procesie due diligence nie znalazł odzwierciedlenia w przyszłych inwestycjach kapitałowych obu podmiotów. W związku z powyższym Zarząd "PEPEES" S.A. informuje, iż pomiędzy stronami nie zawarto żadnej transakcji.

Raport sporządzono na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data   Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja   Podpis  
  2007-12-28   Andrzej Kiełczewski  
Prezes Zarządu   Andrzej Kiełczewski  
  2007-12-28   Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy   Adam Karaś  

 

pią 28, grudnia 2007 08:54 Opublikował: Szymon Janucik