Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 18/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Emitenta:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 czerwca 2008r. w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Wojciecha Faszczewskiego, Pana Dawida Sukacza i Pana Krzysztofa Stankowskiego z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia – powołało siedmioosobową Radę Nadzorczą w składzie:

1. Pan Krzysztof Jerzy Borkowski

2. Pan Piotr Marian Taracha

3. Pan Dawid Sukacz

4. Pan Robert Czapla

5. Pan Tomasz Łuczyński

6. Pan Wojciech Faszczewski

7. Pan Krzysztof Stankowski

1. Pan Krzysztof Jerzy Borkowski (lat 58)

Wykształcenie: SGPiS (SGH) - Magister Ekonomi

Szkolenia w zakresie finansów IMADE i IMD Lozanna Financeand Control

Doświadczenie zawodowe:

ANIMEX - Kierownik Działu Informatyki

ANIMPOL S.A -Dyrektor, następnie Prezes Zarządu

Advertising Business Consulting Sp. z o.o. - obecnie Prezes Zarządu

Praca w Radach Nadzorczych:

ANIMEX S.A. - W-ce Przewodniczący w latach 1998-1999r.

"PEPEES" S.A.- Członek Rady Nadzorczej luty 2002 -listopad 2002, lipiec 2003 - czerwiec 2004

"PEPEES" S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej czerwiec 2004-czerwiec 2005-06-24"Browar Łomża" Sp.z o.o.- Członek Rady Nadzorczej listopad 2002 -marzec 2003

PERŁA Browary Łomża S.A. - Członek Rady Nadzorczej maj 2002 - 2007

Pan Krzysztof Jerzy Borkowski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2. Pan Piotr Marian Taracha ( 41 lat)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE -ZARZĄDZANIE

Intrograf Lublin S.A. od kwietnia 2003r.

Prezes Zarządu

RESTA S.A. lipiec 2002 r. – marzec 2003r.

Wiceprezes Zarządu

PPUP Poczta Polska 01.10. 1998r. – 30.04.2002r.

Dyrektor Okręgu Poczty w Lublinie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE –NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

PAUF S.A. (Poczta Polska 60%, Cardif 40%) od 2006r.-2008r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PPUP Poczta Polska od 2006r.

Członek Rady Poczty

AUTO-EURO S.A. od 1997r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE –INNE

Katolicki Uniwersytet Lubelski od 1994r.

Katedra Prawa Cywilnego

Katedra Nauki Administracji

Politechnika Lubelska rok akademicki 1996

Wydział Zarządzania

WYKSZTAŁCENIE

Instytut Rozwoju Biznesu Centrum Prywatyzacji 2001 - 2002

Studium dla dyrektorów finansowych - Zarządzanie finansami firmy

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego 1999 - 2001

Międzynarodowa Szkoła Zarządzania

Podyplomowe Ogólne Studia Menedżerskie. Program MBA.

University of Illinois 1995 – 1996

Politechnika Lubelska, OIC Poland

Podyplomowe Studia Menedżerskie – Planowanie w Biznesie i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Katolicki Uniwersytet Lubelski 1987 - 1993

Wydział Prawa. Magister prawa.

UKOŃCZONE KURSY

Między innymi: komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna w miejscu pracy, Letnia Szkoła Negocjacji, biznes plan, zarządzanie projektami, public relations, kultura organizacyjna, kurs ekspertów z zakresu doradztwa dla samorządów terytorialnych, system oceny pracy, kurs dla członków rad nadzorczych oraz wiele szkoleń z zakresu prawa i finansów.

PUBLIKACJE

Książki:

• Sprzedaż w obrocie z udziałem konsumentów. Rękojmia i gwarancja. Warszawa 1997.

• Poradnik organizacji pozarządowych. Prawo, podatki, rachunkowość i finanse. Wydawnictwo Verlag Dashofer. Warszawa 2000. (redaktor wydania).

• Prawo umów w obrocie gospodarczym Wydawnictwo Verlag Dashofer. Warszawa 1998. (współautor).

• Organizacje Pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno finansowe. Instytut Spraw Publicznych. Warszawa 2000. (współautor).

Artykuły:

• Finansowanie działalności fundacji i stowarzyszeń w: Roczniak, nr 0. Warszawa 1995.

• Wykorzystanie Internetu w Poczcie Polskiej w: Internet Problemy prawne. Lublin 1999.

• Wpływ strategii Poczty Polskiej na rozwój systemu zarządzania personelem. Referat wygłoszony podczas konferencji Personel XXI wieku. Opublikowany w materiałach pokonferencyjnych. Warszawa 2001.

Pan Piotr Marian Taracha oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3. Pan Dawid Sukacz (lat 36)

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów. Legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Ukończył również studia MBA na Wyższej Szkole Biznesu. Posiada międzynarodowe certyfikaty: Chartered Financial Analyst oraz Certified International Investment Analyst. Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych Banku Przemysłowo-Handlowego w Krakowie. Od 1998 do 2003 r. związany z grupą Commercial Union, gdzie jako Członek Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiadał za określenie i realizację polityki inwestycyjnej.Od 2004 roku związany z grupą BB Investment.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu BBI Capital NFI SA oraz Członka Zarządu w spółkach: BBI Capital SA, BBI Seed Fund Sp. z o.o., BBI TFI SA.

Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych: Pepees SA, Telecom Media Sp. z o.o., Cartridge World CEE Sp. z o.o., ZEG SA, Hardex SA, Elzab SA, Tell SA, PWB Awbud SA.

Pan Dawid Sukacz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta i nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłuzników Niewypłacalnych.

4. Pan Robert Czapla ( 38 lat)

Wykształcenie:

Magister Ekonomii – Uniwersytet Warszawski

Podyplomowe Studia z zakresu finansów – Uniwersytet w Białymstoku

Obecnie – Studia doktoranckie w Polskiej Akademii Nauk

Doświadczenie zawodowe:

Komisarz w Izbie Skarbowej w Łomży – 1994-1999

Z-ca Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS w Łomży -1999-2003

Dyrektor Naczelny Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie – 2003-2007

Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. w Warszawie – 2007-2008

Udział w Radach Nadzorczych:

Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe Sp.zo.o. w Warszawie – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 2004-2007

RUCH S.A. w Warszawie – 2005

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku – Przewodniczący Komitetu Strategii – 2006-2008

Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w Warszawie – 2007

Pan Robert Czapla oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

5. Tomasz Łuczyński (35 lat)

Wykształcenie:

1999-2003 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny

1994-1999 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister nauk prawnych

1993-1998 Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, magister języka niemieckiego i języka angielskiego

Doświadczenie Zawodowe:

od kwietnia 2008 – członek Rady Nadzorczej BRE.locum S.A.

od stycznia 2008 - członek Rady Nadzorczej BBI TFI S.A.

od lutego 2007 – członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Navigator S.A.

luty 2007- listopad 2007, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOKSAL NFI S.A.

od listopada 2006 r. wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k.

od września 2006 członek Rady Nadzorczej Centrum Mięsne EUROSMAK Sp. z o.o.

od września 2006 członek Rady Nadzorczej Centrum Mięsne MAKTON Sp. z o.o.

sierpnień 2006-marzec 2007, członek Rady Nadzorczej UNIMIL S.A.

czerwiec 2006- czerwiec 2007, członek Rady Nadzorczej PEPEES S.A..

maj 2006-czerwiec 2008- członek Rady Nadzorczej OPOKA TFI S.A.

od lutego 2006 członek Rady Nadzorczej AMATHUS TFI S.A.

od czerwca 2005 członek Rady Nadzorczej PKM DUDA S.A..

od stycznia 2004 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Łuczyński

maj 2002-kwiecień 2005, członek Rady Nadzorczej OPTIMUS S.A.

czerwiec 2003-kwiecień 2004, członek Rady Nadzorczej VISTULA S.A.

wrzesień 2001-grudzień 2002, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WONLOK S.A.

listopad 2000-sierpień 2004, BRE Bank S.A. (od listopada 2000 do września 2003 prawnik w Departamencie Inwestycji Finansowych, od października 2003 do sierpnia 2004 radca prawny w Departamencie Prawnym)

lipiec 2000-październik 2000, prawnik w kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges

kwiecień 1999- lipiec 2000, prawnik w PAŻUR S.A.

Pan Tomasz Łuczyński oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

6. Pan Wojciech Faszczewski (lat 41)

Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna w Białymstoku

Zatrudniony w Białostockim Ośrodku Onkologicznym - Oddział Chemioterapi i Nowotworów – do roku 2007.

Były Członek Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych -Region Białystok

Pan Wojciech Faszczewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

7. Pan Krzysztof Stankowski (lat 43)

Wykształcenie: wyższe pełne techniczne

Doświadczenie zawodowe:

Koncern Energetyczny Gdańsk "Energa"

Pan Krzysztof Stankowski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jest zarejestrowany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
  Data  Imię i Nazwisko  Stanowisko/Funkcja  Podpis  
  2008-06-26  Andrzej Kiełczewski  Prezes Zarządu  Andrzej Kiełczewski  
  2008-06-26  Adam Karaś  Członek Zarzdu Dyrektor Finansowy  Adam Karaś

 

czw 26, czerwca 2008 17:35 Opublikował: Szymon Janucik