Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące
Raport bieżący 12/2005

Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej. (raport nr 12/2005)

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje, iż w dniu 15 marca 2005r. wpłynęła do Spółki informacja od Pana Wojciecha Faszczewskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta o zawarciu transakcji kupna akcji "PEPEES" S.A. na sesjach zwykłych GPW, w okresie od 26.01.2005r. do 14.03.2005r. na łączną kwotę powyżej 5.000 EUR.
Pan Wojciech Faszczewski kupił 657 sztuk akcji Emitenta po średniej cenie 39,70 PLN. W wyniku transakcji stan posiadania Pana Wojciecha Faszczewskiego zwiększył się do 66.735 sztuk akcji Emitenta. Pan Wojciech Faszczewski posiada 5,7 % akcji Emitenta w kapitale zakładowym Spółki i taki sam procent głosów na WZA .

Data autoryzacji: 15.05.05 17:30
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy


śro 16, marca 2005 08:23 Opublikował: Szymon Janucik