Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2009 r.– akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Raport bieżący nr 13/2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się i zakończyło w dniu 27 maja 2009 roku ("ZWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ:


Grabski Inwestycje Finansowe sp. z o.o.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 30,79% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %.

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na ZWZ, które stanowiły 19.32% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %.

Crownmate Trading Ltd: 2.679.500 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.679.500 głosów na ZWZ, które stanowiły 9,59% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,23 %.

Towarzystwo Inwestycyjne "Jantar" sp. z o.o.: 2.252.110 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.252.110 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,06% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,04 %.

Łukbut sp. z o.o.: 2.273.961 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.273.961 głosów na ZWZ, które stanowiły 8,14% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,74 %.

Perła Browary Lubelskie S.A.: 2.050.715 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 2.050.715 głosów na ZWZ, które stanowiły 7,34% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 2,47%.

Key7 Investments sp. z o.o.: 1.418.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 1.418.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,07% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 1,7%.

Anna i Wojciech Faszczewscy: 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 1.450.000 głosów na ZWZ, które stanowiły 5,19% głosów na ZWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 1,75 %.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W ZWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 27.932.752 głosów, tj. 33,65 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis  
  2009-05-28 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu    
  2009-05-28 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy    

pią 29, maja 2009 11:41 Opublikował: Szymon Janucik