Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 13/2009 z dnia 28.05.2009r. dotyczącego informacji o o akcjonariuszach

Raport bieżący nr 13/2009
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje, że w Raporcie Bieżącym nr. 13/2009 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie informacji dotyczącej akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 27.05.2009r, omyłkowo wskazano, że Towarzystwo Inwestycyjne JANTAR Sp. z o.o. posiadało 3,04% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, powinno być 2,71% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
Adam Karaś - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
czw 04, czerwca 2009 15:23 Opublikował: Szymon Janucik