Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawieszenie postępowania o NWZA ( 26 / 2009 )

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął informację o zawieszeniu przez Sąd Rejonowy w Białymstoku postępowania z wniosku Midston Developments Limited w Nikozji ("Midston") o sądowe upoważnienie Midston do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do czasu rozstrzygnięcia powództwa Spółki o ustalenie, że Midston nie może wykonywać prawa głosu z 23.364.845 akcji Spółki (por. raport bieżący 20/2009).
pią 02, października 2009 09:09 Opublikował: Szymon Janucik