Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Odrzucenie pozwu Spółki przez Sąd. (raport nr 12/2010)

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") powziął wiadomość, że Sąd Okręgowy w Białymstoku odrzucił pozew Spółki przeciwko Midston Developments Limited ("Midston") o ustalenie, iż Midston nie ma prawa wykonywania prawa głosu z akcji spółki, z uwagi na brak jurysdykcji Sądu polskiego do rozpoznawania sprawy przeciwko spółce cypryjskiej. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu
wto 30, marca 2010 08:55 Opublikował: Szymon Janucik