Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Rozwiązanie istotnej umowy przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 14/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży, informuje iż w dniu 17 maja 2010r. wpłynęła do Spółki informacja od osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki o rozwiązaniu w dniu 13 maja 2010 r. umowy z Sovereign Inwestycje I sp. z o.o. na świadczenie usług doradczych z opcją sprzedaży posiadanych przez tę osobę akcji (por. raport bieżący nr 7/2010).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Andrzej Kiełczewski - Prezes Zarządu

czw 20, maja 2010 08:47 Opublikował: Szymon Janucik