Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Umorzenie postępowania przymuszającego (raport nr 27/2010)

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wydane z urzędu postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział KRS o umorzeniu postępowania w przedmiocie obowiązku ujawnienia w KRS danych dotyczących zmian w organach Spółki. Pismo o konieczności wszczęcie postępowania przymuszającego w związku z wyborem przez Midston Developments Limited członka rady nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. w drodze głosowania oddzielnymi grupami złożył akcjonariusz Perła Browary Lubelskie S.A. Sąd uznał jednak, iż nie ma podstaw do przeprowadzenia postępowania przymuszającego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu

śro 22, września 2010 15:44 Opublikował: Szymon Janucik