Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Oddalenie wniosku o ustanowienia kuratora. (raport nr 28/2010)

Raport bieżący nr 28/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał wydane postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział KRS o oddaleniu wniosku o ustanowienie kuratora dla Spółki. Wniosek o ustanowienie kuratora, który złożył akcjonariusz Perła Browary Lubelskie S.A., w ocenie Sądu nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż w KRS jest ujawniony organ uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
pią 24, września 2010 12:00 Opublikował: Szymon Janucik