Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wpis Zarządu Spółki do KRS (raport nr 30/2010)

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku XII Wydział KRS wydał postanowienie o wpisaniu p. Wojciecha Faszczewskiego do Krajowego Rejestru Sądowego jako członka zarządu - Prezesa Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
śro 13, października 2010 11:38 Opublikował: Szymon Janucik