Strona główna » WZ » WZ 2011

Opinia Zarządu

Opinia Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. ("Spółka") uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A 

Zarząd Spółki z zadowoleniem przyjął inicjatywę akcjonariusza i żądanie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych. Pozyskanie środków obrotowych przez Spółkę jest konieczne w celu zapewnienia jej dalszego normalnego funkcjonowania i rozwoju. W tym roku dokonaliśmy szeregu inwestycji i akwizycji, co wpłynęło na poprawę wyników Spółki. Potrzebne są jednak dalsze inwestycje. Kapitał akcyjny stanowi najkorzystniejszy sposób finansowania. Z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania środków od dotychczasowych akcjonariuszy, konieczne jest znalezienie nowych inwestorów. Umożliwi to pozbawienie aktualnych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A. Spółce zapewnione zostaną środki obrotowe, które będą w pierwszym rzędzie przeznaczone na bieżące potrzeby Spółki, a w dalszej perspektywie na rozwój Spółki. Wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych pozwoli na obniżenie kosztów pozyskania kapitału i przyspieszy procedurę emisji akcji. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji serii B i warrantów subskrypcyjnych serii A leży w interesie Spółki, a co za tym idzie również akcjonariuszy.

2011-04-22 13:36 Opublikował: Szymon Janucik