Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnychSpółka PEPEES SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 5 grudnia 2011r. - 7 grudnia 2011r. nabył on w obrocie giełdowym 91.433 akcji PEPEES po średniej cenie 0,85 PLN. Akcje zostały nabyte na sesjach zwykłych WGPW zgodnie z poniższym zestawieniem: 05.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,88 30.000 RAZEM 30.000 06.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,84 5.000 0,85 10.000 0,86 5.000 0,87 10.000 RAZEM 30.000 07.12.2011 r. Cena (PLN) Ilość (szt) 0,81 21.433 0,83 5.000 0,84 5.000 RAZEM 31.433 Nabytym akcjom odpowiada udział w wysokości 0,04% w kapitale zakładowym Spółki. Z przedmiotowych akcji przysługuje 35.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki co odpowiada udziałowi w wysokości 0,11% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-08
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-08
czw 08, grudnia 2011 15:13 Opublikował: Szymon Janucik