Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zawiadomienie o nabyciu akcji przez TRADO S.A

Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy TRADO S.A. - Pana Marka Rybackiego, iż w dniu 13 grudnia 2011r., spółka TRADO nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 8.600.000 szt akcji PEPEES stanowiących 10,36% kapitału zakładowego PEPEES i ogólnej liczby głosów na WZA. Przed nabyciem w/w akcji TRADO nie posiadała akcji PEPEES. Po nabyciu w/w akcji spółka TRADO posiada 8.600.000 szt akcji PEPEES, które stanowią 10,36% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w ogólnej liczby głosów na WZA TRADO jest podmiotem zależnym od Pana Macieja Grabskiego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-16
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-16
śro 21, grudnia 2011 14:28 Opublikował: Szymon Janucik