Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Korekta do raportu bieżacego nr 51 "Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu"

Raport bieżący nr 51/2011
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
W raporcie nr 51 podana została omyłkowo nieprawidłowa data kupna akcji, zamiast 22.12.2011, winno być 28.12.2011. Prawidłowa treść raportu jest następująca: Spółka PEPEES SA informuje, że otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Wojciecha Faszczewskiego – Prezesa Zarządu Spółki, że w dniach: 27.12.2011 i 28.12.2011 dokonał w transakcjach pakietowych kupna i sprzedaży akcji PEPEES zgodnie z poniższym zestawieniem: Data Rodzaj transakcji Ilość Cena 27.12.2011 Sprzedaż 102.000 1,08 28.12.2011 Kupno 205.000 0,50
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu     Wojciech Faszczewski 2011-12-30
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy     Krzysztof Homenda 2011-12-30
czw 05, stycznia 2012 11:08 Opublikował: Szymon Janucik