Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011

Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna:
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. podaje poniżej wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych w roku 2011 do wiadomości publicznej.

Raporty bieżące:

1. 30 grudnia 2011 r., Transakcje nabycia i zbycia akcji przez osobę blisko związaną z Zarządem Spółki, Raport bieżący nr 52/2011,

2. 30 grudnia 2011 r., Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 51/2

3. 28 grudnia 2011 r., Transakcje nabycia i zbycia akcji przez osobę blisko związaną z Zarządem Spółki, Raport bieżący 50/2011

4. 28 grudnia 2011 r., Transakcje nabycia i zbycia akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 49/2011

5. 22 grudnia 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 48/2011

6. 16 grudnia 2011 r., Powództwa Perły o uchylenie uchwał ZWZ z 2010 r. i o ustalenie nieistnienia organów Spółki oddalone, Raport bieżący nr 47/2011

7. 16 grudnia 2011 r., Nabycie akcji przez TRADO S.A. Raport bieżący nr 46/2011

8. 16 grudnia 2011 r., Zbycie akcji przez ACP Sp. z o.o., Raport bieżący nr 45/2011

9. 15 grudnia 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 44/2011

10. 08 grudnia 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 43/2011

11. 02 grudnia 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 42/2011

12. 25 listopada 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 41/2011

13. 24 listopada 2011 r., Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej, Raport bieżący nr 40/2011

14. 23 listopada 2011 r., Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej, Raport bieżący nr 39/2011

15. 21 listopada 2011 r., Oddalenie wniosku z 2009 r. o rejestrację zmian Statutu, Raport bieżący nr 38/2011

16. 21 listopada 2011 r., Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu, Raport bieżący nr 37/2011

17. 19 października 2011 r., Zawarcie znaczących umów kredytowych, Raport bieżący nr 36/2011

18. 07 października 2011 r., Midston Developments wniósł skargę kasacyjną, Raport bieżący nr 35/2011

19. 12 września 2011 r., Zbycie akcji przez Midston Developments Limitem, Raport bieżący nr 34/2011

20. 31 sierpnia 2011 r., Zawarcie znaczącej umowy, Raport bieżący nr 33/2011

21. 25 sierpnia 2011 r., Zbycie akcji przez Midston Developments Limitem, Raport bieżący nr 32/2011

22. 08 sierpnia 2011 r., Zbycie akcji przez Midston Developments Limitem, Raport bieżący nr 31/2011

23. 26 lipca 2011 r., Zbycie akcji przez Midston Developments Limitem, Raport bieżący nr 30/2011

24. 14 lipca 2011 r., Midston Developments nie ma prawa wykonywania prawa głosu ze wszystkich akcji Pepees, Raport bieżący nr 29/2011

25. 13 lipca 2011 r., Nabycie udziałów w spółce zależnej, Raport bieżący nr 28/2011

26. 08 lipca 2011 r., Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań, Raport bieżący nr 27/2011

27. 05 lipca 2011 r., Powództwo Perły o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwał ZWZ, Raport bieżący nr 26/2011

28. 01 lipca 2011 r., Powództwo o stwierdzenie nieważności lub ewentualne uchylenie uchwały w sprawie emisji warrantów, Raport bieżący nr 25/2011

29. 16 czerwca 2011 r., Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH., Raport bieżący nr 24/2011

30. 09 czerwca 2011 r., Wstrzymanie wykonania uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2011 r., Raport bieżący nr 23/2011

31. 09 czerwca 2011 r., Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH, Raport bieżący nr 22/2011

32. 07 czerwca 2011 r., Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA, Raport bieżący nr 21/2011

33. 06 czerwca 2011 r., Sprostowanie informacji podanych w Załączniku do Raportu Bieżącego nr 19/2011, Raport bieżący nr 20/2011

34. 03 czerwca 2011 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 2 czerwca 2011 r.- powzięte uchwały, Raport bieżący nr 19/2011

35. 01 czerwca 2011 r., Powołanie osoby zarządzającej, Raport bieżący nr 18/2011

36. 25 maja 2011r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 24 maja 2011 r.- powzięte uchwały, Raport bieżący nr 17/2011

37. 24 maja 2011 r., Kolejna przerwa w obradach ZWZA, Raport bieżący nr 16/2011

38. 24 maja 2011 r., Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy udzielone w trybie art. 428 KSH, Raport bieżący nr 15/2011

39. 12 maja 2011 r., Treść uchwał podjętych przez WZA, Raport bieżący nr 14/2011

40. 10 maja 2011 r., Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia, Raport bieżący nr 13/2011

41. 06 maja 2011 r., Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał, Raport bieżący nr 12/2011

42. 22 kwietnia 2011 r., Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, Raport bieżący nr 11/2011

43. 14 kwietnia 2011 r., Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Raport bieżący nr 10/2011

44. 13 kwietnia 2011 r., Zbycie akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z Zarządem, Raport bieżący nr 09/2011

45. 24 marca 2011 r., Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010, Raport bieżący nr 08/2011

46. 23 marca 2011 r., Wyrok stwierdzający nieważność uchwał ZWZ 2009 jest prawomocny, Raport bieżący nr 07/2011

47. 17 marca 2011 r., Nabycie udziałów w spółce PPZ BRONISŁAW, Raport bieżący nr 06/2011

48. 22 luty 2011 r., Oddalenie apelacji Perły w sprawie o ustanowienie kuratora, Raport bieżący nr 05/2011

49. 17 luty 2011 r., Korekta raportu 1/2011 z dnia 11 stycznia 2011 Terminy przekazywania raportów okresowych, Raport bieżący nr 04/2011

50. 27 stycznia 2011 r., Zawieszenie postępowań z powództwa Perła Browary Lubelskie S.A ., Raport bieżący nr 03/2011

51. 26 stycznia 2011 r., Midston Developments nie ma prawa wykonywania prawa głosu z 21.156.023 akcji Pepees/ uchwały ZWZ 2009 nieważne, Raport bieżący nr 02/2011

52. 11 stycznia 2011 r., Terminy przekazywania raportów okresowych, Raport bieżący nr 01/2011.

Raporty okresowe:

1. 14 listopada 2011 r - Skonsolidowany raport kwartalny, QSr 3/2011

2. 31 sierpnia 2011 r. - Skonsolidowany raport półroczny, PSr 2011

3. 10 maja 2011 r. - Skonsolidowany raport kwartalny, QSr 1/2011

4. 21 marca 2011 r.- Skonsolidowany raport roczny, RS 2010

5. 21 marca 2011 r. - Raport roczny, R 2010
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
czw 29, marca 2012 13:56 Opublikował: Szymon Janucik