Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie akcji przez Midston Developments Limited

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika firmy Midston Developments Limited z siedzibą w Nikozji ("Midston") - Pana Marcina Tofela, iż w wyniku zbycia akcji PEPEES S.A. w rezultacie transakcji dokonanych poza rynkiem regulowanym w dniach 20-22 marca 2012 r., rozliczonych w dniach : 21 marca 2012 r. oraz 23 marca 2012 r., Midston posiada 100 akcji PEPEES stanowiących 0,00012% kapitału zakładowego PEPEES i uprawniających do 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu PEPEES. Przed powyższym zbyciem , firma Midston posiadała 9.013.972 akcji PEPEES stanowiących 10,86% kapitału zakładowego PEPEES.

Jednocześnie pełnomocnik Midston informuje, że nad firmą Midston nie ma podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie oraz nie ma i nigdy nie było podmiotów zależnych, posiadających akcji PEPEES, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. 3 Ustawy o ofercie.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
Krzysztof Homenda - Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy
czw 29, marca 2012 15:11 Opublikował: Szymon Janucik