Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 kwietnia 2012 r.- akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniach 10 kwietnia 2011 roku ("NWZ"), następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ:

TRADO S.A.: 8.600.000 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 8.600.000 głosów na NWZ, które stanowiły 14% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 10,36 %.

Mazowiecka Korporacja Finansowa sp. z o.o.: 5.397.343 akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługiwało 5.397.343 głosów na NWZ, które stanowiły 8,84% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 6,5 %.

Robert Malinowski: 3.356.380 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.107.341 głosów na NWZ, które stanowiły 5,49% głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 4,04 %.

Paweł Ziółek: 3.093.883 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługiwało 3.093.883 głosów na NWZ, które stanowiły 5,07 % głosów na NWZ; udział w ogólnej liczbie głosów Spółki: 3,72 %.

Całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 83.000.000 głosów. W NWZ brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 61.018.980 głosów, tj. 73,52% ogólnej liczby głosów.
Wojciech Faszczewski - Prezes Zarządu
śro 11, kwietnia 2012 17:53 Opublikował: Szymon Janucik