Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2012
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd PEPEES S.A. w Łomży informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, w którym osoba nadzorująca PEPEES S.A. poinformowała, że dokonała transakcji na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 23 kwietnia 2012 r. zbycia 200.000 sztuk akcji PEPEES S.A. po cenie wynoszącej 0,94 zł. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w par. 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2012-04-25 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2012-04-25 

śro 25, kwietnia 2012 16:19 Opublikował: Szymon Janucik