Strona główna » Relacje inwestorskie » Raporty » Bieżące

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Midston Developments

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") powziął wiadomość, iż kasacja Midston Developments Limited ("Midston") od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 lipca 2011 r. ustalającego, że Midston nie może wykonywać prawa głosu z 23.364.845 akcji Spółki, została przez Sąd Najwyższy oddalona (por. raporty bieżące nr 29/2011 i 35/2011).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Prezes Zarządu Wojciech Faszczewski 2012-09-05 
Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Krzysztof Homenda 2012-09-05 
śro 05, września 2012 15:27 Opublikował: Szymon Janucik